Linh kiện máy photocopy Toshiba

Photocopy Phúc Khang chuyên bán máy photocopy, cung cấp linh kiện máy photocopy Toshiba giá rẻ #1 TPHCM. Từ hàng chính hãng đến hàng giá rẻ. Cam kết giá tốt và chất lượng đảm bảo.

linh kiện máy photocopy Toshiba

BẢNG BÁO GIÁ LINH KIỆN MÁY PHOTOCOPY TOSHIBA

Số TTTên HàngĐVTĐơn Giá (VNĐ)
1Bạc đạn lô ép Toshiba 650/720/850/855cái40,000
2Bạc đạn hộp từ 6 li Toshiba 650/720/850/855cái10,000
3Bạc đạn hộp từ 8 li Toshiba 650/720/850/855cái10,000
4Bánh su mỏng Toshiba E650/723/850/855cái20,000
5Bánh su mỏng Rin Toshiba E650/723/850/855cái30,000
6Bánh su dày Toshiba E650/723/850/855cái20,000
7Bánh su dày Rin Toshiba E650/723/850/855cái30,000
8Bánh su ADF Toshiba E650/723/850/855cái20,000
9Bánh su mỏng Toshiba E35/45/450/453cái20,000
10Bánh su mỏng Toshiba E230/280/282/283cái20,000
11Bánh su dày Toshiba E230/280/282/283cái20,000
12Băng tải Katun Toshiba E650/723/850/855cái750,000
13Băng tải nhật Toshiba E650/723/850/855cái800,000
14Băng tải Katun Ricoh 1075/2075cái750,000
15Bộ báo nhiệt Toshiba E650/723/850/855bộ270,000
16Bộ báo nhiệt Toshiba E35/45/350/450bộ270,000
17Bộ báo nhiệt Toshiba E230/280/282/283bộ270,000
18Bột từ Toshiba 500gramchai400,000
19Bột từ Toshiba 1 kggói700,000
20Bột từ Toshiba 1,5 kggói900,000
21Bột từ Type 21 Ricoh 1kggói700,000
22Board nguồn Toshiba E720/723/850/853cái600,000
23Board nguồn Toshiba E550/650/810cái480,000
24Boar xanh laze Toshiba E720/723cái1,100,000
25Cầu chì nhiệt Toshiba E45cái60,000
26Cầu chì nhiệt Toshiba E650/720/810/855cái60,000
27Chốt cửa nhỏ Toshiba – D14cái15,000
28Chốt cửa lớn Toshiba – D15cái30,000
29Cuộn lau hộp Toshiba E650/723/850/855cái150,000
30Cuộn lau hộp Toshiba E650/723/850/855 tốtcái190,000
31Cuộn lau hộp Ricoh 1075/2075cái150,000
32Dây coroa mực thải trước Toshiba – 190cái20,000
33Dây coroa mực thải sau Toshiba – 164cái20,000
34Drum Fuji Toshiba E650/723/850/855cái540,000
35Drum Katun Toshiba E650/723/850/855cái780,000
36Drum Fuji E45/450/452/453cái530,000
37Drum Katun E45/450/452/453cái720,000
38Drum E255/355/405/455cái350,000
39Drum Fuji Ricoh 1075/2075/1060/2060cái800,000
40Drum Katun Ricoh 1075/2075/1060/2060cái1,050,000
41Drum Ricoh mp 1500/2000cái250,000
42Drum Fuji Ricoh 2045cái550,000
43Drum katun Ricoh 2045cái700,000
44Gạt mực TQ Toshiba E650/723/850/855cái60,000
45Gạt mực Katun Toshiba E650/723/850/855cái150,000
46Gạt belt TQ Toshiba E650/723/850/855cái60,000
47Gạt belt Katun Toshiba E650/723/850/855cái160,000
48Gạt mực Toshiba E280/230/283/383cái70,000
49Gạt mực Toshiba E35/45/350/450cái70,000
50Gạt mực Ricoh mp 1500/2000cái100,000
51Gạt mực Ricoh 1075/2075/1060/2060cái100,000
52Lá lúa hộp từ Toshiba E650/723/850/855cái25,000
53Lá lúa drum Toshiba E650/723/850/855cái25,000
54Lá lúa từ Ricoh 1075/2075cái25,000
55Lá lúa drum Ricoh 1075/2075cái25,000
56Phốt từ 6 li Toshiba E650/723/850/855cái10,000
57Phốt từ 8 li Toshiba E650/723/850/855cái10,000
58Phốt từ 6 li hàng nhập Toshiba E650/723/850/855cái20,000
59Phốt từ Ricoh 1075/2075cái10,000
60Nhông từ Toshiba E35/45/450/450bộ40,000
61Nhông từ Toshiba E600/723/850/855bộ130,000
62Nhông từ Toshiba E550/650/810bộ120,000
63Nhông từ Ricoh mp 1500bộ100,000
64Nhông từ Toshiba 27 răng – A1cái10,000
65Nhông từ Toshiba 31 răng – A2cái10,000
66Nhông từ Toshiba 17 răng – A3cái10,000
67Nhông từ Toshiba 20 răng – A4cái10,000
68Nhông từ Toshiba 19 răng – A5cái10,000
69Nhông từ Toshiba 24-45 răng – A6cái15,000
70Nhông từ Toshiba 45 răng – A7cái10,000
71Nhông từ Toshiba 23 răng – A8cái10,000
72Nhông từ Toshiba 24 răng – A9cái10,000
73Nhông motor từ Toshiba 25-47 răng – A10cái15,000
74Nhông motor giấy Toshiba 64 răng – A11cái13,000
75Nhông motor giấy Toshiba 25-29 răng – A12cái15,000
76Nhông motor từ Toshiba 25-25 răng – A13cái15,000
77Nhông motor sấy Toshiba 35-50 răng – A14cái15,000
78Nhông Toshiba 26-29 răng – A15cái15,000
79Nhông Toshiba 17-30 răng – A16cái15,000
80Trục đầu từ Toshiba – A17bộ60,000
81Nhông Toshiba 18-74 răng – A19cái25,000
82Nhông Toshiba 27 răng – A22cái10,000
83Nhông Toshiba 17-25-17 răng – A23cái15,000
84Nhông sấy Toshiba 22 răng- A24cái10,000
85Nhông Toshiba 72 răng – A26cái30,000
86Nhông Toshiba 60 răng – A27cái30,000
87Nhông đầu lô sấy Toshiba – A30cái30,000
88Nhông từ Toshiba 810: 16-18 răng – D1cái15,000
89Nhông sấy Toshiba 27 răng – D2cái10,000
90Nhông sấy Toshiba 26-29 răng – D3cái15,000
91Nhông wed dầu Toshiba 12-35 răng – D4cái15,000
92Nhông motor giấy Toshiba 64 răng – D5cái13,000
93Nhông Toshiba 15-50 răng – D6cái15,000
94Nhông cụm giấy Toshiba 18 răng – D7cái10,000
95Nhông hộp nâng giấy Toshiba 21 răng – D8cái10,000
96Nhông Toshiba 14-35 răng – D9cái15,000
97Nhông wed dầu Toshiba 14-35 răng – D10cái15,000
98Nhông hộp nâng giấy Toshiba 14-24 răng – D11cái15,000
99Nhông Toshiba 13-23 răng – D12cái20,000
100Nhông Toshiba 21 răng – D13cái20,000
101Nhông từ Toshiba 720: 25 răng – T1cái15,000
102Nhông từ Toshiba 720: 23 răng – T2cái15,000
103Nhông từ Toshiba 720: 19-45 răng – T3cái20,000
104Nhông từ Toshiba 720: 15-16 răng – T4cái20,000
105Nhông từ Toshiba E45: 20 răng – E1cái12,000
106Nhông từ Toshiba E45: 21 răng – E2cái12,000
107Nhông từ Toshiba E45: 20-26 răng – E3cái15,000
108Nhông từ Toshiba E45: 26 răng – E4cái12,000
109Nhông motor chính Toshiba E45: 30-64 răngcái20,000
110Nhông Toshiba E45: 30-72 răng – E6cái20,000
111Nhông Toshiba E45: 28 răng – E7cái12,000
112Nhông Toshiba E45: 25 răng – E8cái15,000
113Nhông Toshiba E45: 27 răng – E9cái20,000
114Nhông motor Sharp 23-60 răngcái50,000
115Nhông sấy Sharp 45 răngcái50,000
116Nhông sấy 203: 38 răngcái50,000
117Nhông sấy 203: 20-21 răngcái50,000
118Nhông từ 203: 12-14 răngcái50,000
119Nhông từ 203: 15-15 răngcái50,000
120Sensor wed dầu Toshiba E720/723/850/855cái150,000
121Thanh gạt hộp từ Toshiba E720/723/850/855cái100,000
122USB in scan fax Toshiba E452cái700,000
123USB in scan fax Toshiba E453cái700,000
124USB in scan fax Toshiba E450cái700,000
125USB in scan fax Toshiba E720cái750,000
126USB in scan fax Toshiba E723cái750,000
127USB in scan fax Toshiba E850cái750,000
128USB in scan fax Toshiba E853cái750,000
129Mực y2k loại 1 E450/720/810/855kg210,000
130Mực y2k loại 2 E450/720/810/855kg192,000
131Mực Fuji E450/720/810/855kg201,000
132Mực SCI E450/720/810/855kg202,000
133Mực G7 bao vàng E450/720/810/855kg205,000
134Mực goldtec E450/720/810/855kg200,000
135Mực G7 bao trắng E450/720/810/855kg204,000
136Mực TiTi Đài Loan E450/720/810/855kg220,000
137Mực Tti Đài Loan E450/720/810/855kg240,000
138Mực Green Life Toshiba E650/723/850/855kg200,000
139Mực Toshiba E450/720/810/855kg185,000
140Lưới sạc Toshiba E650/723/850/855cái120,000
141Lưới sạc E35/45/350/450cái150,000
142Lô sấy VN Toshiba E650/723/850/855cây200,000
143Lô sấy TQ Toshiba E650/723/850/855cây250,000
144Lô sấy CET Toshiba E650/723/850/855cây390,000
145Lô sấy TQ Toshiba E35/45cây200,000
146Lô sấy TQ Toshiba E350/450/353/453cây200,000
147Lô sấy CET Toshiba E350/450/452/453cây240,000
148Lô ép TQ Toshiba E650/723/850/855cây450,000
149Lô ép CET Toshiba E650/723/850/855cây560,000
150Lô ép Toshiba E35/45/350/450cây350,000