Bảng giá cho thuê máy Photocopy tại Phúc Khang

cho thuê máy photocopy

BẢNG GIÁ CHO THUÊ MÁY PHOTOCOPY TRẮNG ĐEN

bảng giá cho thuê máy photocopy
Toshiba-e-Studio-305
Model Giá thuê Định mức Phí đặt cọc Ghi chú
E282, E283 800.000 VNĐ 4000 Miễn phí  Chưa VAT
E352, E353 850.000 VNĐ 4000 Miễn phí Chưa VAT
E452, E453 900.000 VNĐ 4000 Miễn phí Chưa VAT
E305 900.000 VNĐ 4000 Miễn phí Chưa VAT
E720/723 1.500.000 VNĐ 7000 Miễn phí Chưa VAT

BẢNG GIÁ CHO THUÊ MÁY PHOTOCOPY MÀU

Ricoh-Aficio-MP-5001
Ricoh-Aficio-MP-5001
Model Giá thuê Định mức Phí đặt cọc Ghi chú
Toshiba E205 (Scan màu) 850.000 VNĐ 4000 Miễn phí Chưa VAT
Toshiba E255 (Scan màu) 850.000 VNĐ 4000 Miễn phí Chưa VAT
Ricoh MP4001 (Scan màu) 900.000 VNĐ 4000 Miễn phí Chưa VAT
Ricoh MP5001 (Scan màu) 900.000 VNĐ 4000 Miễn phí Chưa VAT
Toshiba E2500C (In – photo – Scan màu) Call… 4000 Liên hệ Chưa VAT
Toshiba E3510C (In – photo – Scan màu) Call… 4000 Liên hệ Chưa VAT
Ricoh C6000 (In – photo – Scan màu) Call… 4000 Liên hệ Chưa VAT