Linh kiện máy photocopy Ricoh

Linh kiện máy photocopy Ricoh

TÊN SẢN PHẨM

LOẠI MÁY SỬ DỤNG TƯƠNG THÍCH

XUẤT XỨ

ĐƠN VỊ

ĐƠN GIÁ (USD)
  A1018        Từ Type 19
  Ricoh Aficio 1015/1018/2015…
Japan
Gói
 50.00
  A1018        Trống OPC (AEG)
  Ricoh Aficio 1015/1018/2015…
Germany
Cái
 80.00
  A1018        Trống OPC (N)
  Ricoh Aficio 1015/1018/2015…
Japan
 60.00
  A1018        Gạt mực  (N)
  Ricoh Aficio 1015/1018/2015…
Japan
 22.00
  A2015        Gạt mực  
  Ricoh Aficio 2015/2017
 23.00
  A2035        Gạt mực  
  Ricoh Aficio 2035/2045
 24.00
  A1013        Lô  sấy – 
  Ricoh Aficio 1015/1018/2015…
 35.00
  A1018        Lô  sấy 
  Ricoh Aficio 1015/1018/2015…
 37.00
  A2035        Lô  sấy –
  Ricoh Aficio 2035/2045
 45.00
  A1013        Lô  ép 
  Ricoh Aficio 1015/1018/2015…
 30.00
  A1018        Lô  ép – 
  Ricoh Aficio 1015/1018/2015…
 35.00
  A2035        Lô  ép – 
  Ricoh Aficio 2035/2045
 50.00
  A1018        Đèn sấy 230V-700W – 
  Ricoh Aficio 1015/1018/2015…
 30.00
  A2015        Đèn sấy 230V-350W –
  Ricoh Aficio 1015/1018/2015…
 35.00
  A2015        Đèn sấy 230V-770W – 
  Ricoh Aficio 1015/1018/2015…
 35.00
  A2035        Đèn sấy 230V-550W –
  Ricoh Aficio 2035/2045
 35.00
  A2035        Đèn sấy 230V-650W – 
  Ricoh Aficio 2035/2045
 40.00
  A1018        Bi lô  sấy 4618 (N)
  Ricoh Aficio 1015/1018/2015…
Japan
 28.00
  A1018        Dây curoa 1058.25XL  (1697)
  Ricoh Aficio 1015/1018/2015…
Japan
 20.00
  A1018        Rulo kéo giấy 2740 (N)
  Ricoh Aficio 1015/1018/2015…
Japan
Cái
 30.00
  A1018        Vỏ cao su kéo giấy  2740 (N)
  Ricoh Aficio 1015/1018/2015…
Japan
 20.00
  A2035        Rulo kéo giấy 2046 (N)
  Ricoh Aficio 2035/2045
Japan
Bộ/3Cái
 30.00
  A2035        Rulo kéo giấy 0049 (N)
  Ricoh Aficio 2035/2045
Japan
 28.00
  A2035        Rulo kéo giấy 2049 (N)
  Ricoh Aficio 2035/2045
Japan
 28.00
  A2035        Vỏ cao su kéo giấy  2046 (N)
  Ricoh Aficio 2035/2045
Japan
Bộ/3Cái
 20.00
  A2035        Vỏ cao su kéo giấy 0049 (N)
  Ricoh Aficio 2035/2045
Japan
 20.00
  A2035        Vỏ cao su kéo giấy 2049 (N)
  Ricoh Aficio 2035/2045
Japan
 20.00
  A1018        Cò tách giấy 4040 (N)
  Ricoh Aficio 1015/1018/2015…
Japan
 50.00
  A1018        Cò tách Trống 2335 (N)
  Ricoh Aficio 1015/1018/2015…
Japan
 40.00
  A2035        Cò tách giấy 4030 (N)
  Ricoh Aficio 2035/2045
Japan
 50.00
  A1018        Hộp đựng mực 3031 (N)
  Ricoh Aficio 1015/1018/2015…
Japan
 100.00
  A1018        Trục nỉ lau  3820 (N)
  Ricoh Aficio 1015/1018/2015…
Japan
 40.00
  A1018        Trục cao áp 3510 (N)
  Ricoh Aficio 1015/1018/2015…
Japan
 60.00
  A1018        Trục nỉ lau cao áp 2326 (N)
  Ricoh Aficio 1015/1018/2015…
Japan
 40.00
  A1018        Bạc trục Từ 3440 (N)
  Ricoh Aficio 1015/1018/2015…
Japan
 40.00
  A1018        Thermistor báo nhiệt  0037 (N)
  Ricoh Aficio 1015/1018/2015…
Japan
 30.00
  A1018         Cầu chì sấy 5504 (N)
  Ricoh Aficio 1015/1018/2015…
Japan
 30.00
  A1018         Sensor  Từ 3390 (N)
  Ricoh Aficio 1015/1018/2015…
Japan
 80.00
  A1018         B. răng Từ 3062 (N)
  Ricoh Aficio 1015/1018/2015…
Japan
 40.00
  A1018         B. răng Từ 3245 (N)
  Ricoh Aficio 1015/1018/2015…
Japan
 42.00
  A1018         B. răng 1403 (13Z)
  Ricoh Aficio 1015/1018/2015…
Japan
 45.00
  A1018         B. răng 1402 (14Z)
  Ricoh Aficio 1015/1018/2015…
Japan
 45.00
  A1018         B. răng Lô sấy 7171 (41Z)
  Ricoh Aficio 1015/1018/2015…
Japan
 35.00
  A2035         B. răng Lô sấy 3882
  Ricoh Aficio 2035/2045
Japan
 35.00