HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY PHOTOCOPY TOSHIBA

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY PHOTOCOPY TOSHIBA

 Màn hình nền cảm ứng Mặt bàn phím sử dụng
  

Đặt bản gốc úp trên mặt kính hoặc ngửa bản gốc lên DADF ( khay kéo bản gốc)