Máy PhotocopyRicoh MP 3601W

  • Chức năng: Copy + In mạng + Scan màu qua mạng
  • Tốc độ: 6,4 trang A1/ phút hoặc 3,4 trang A0/phút.